“Wat neem je mee?”

In opdracht van Nationaal Monument KampVught schreef Renee van Bavel het lied “ Helden” en “ Wat neemje mee als je niet weet waar je heengaat?”

Ter inspiratie van het schrijven vandit liedrepertoire ging ze op onderzoek uit in en rondom het huidigemuseum, ze sprak met overlevenden van toen en vluchtelingen vannu. Tijdens de Herdenking van de Ontruiming van het Kamp op 4september 2017 presenteerde Renee van Bavel het repertoire op deFusilladeplaats in Vught.

De Herdenking is live uitgezonden doorde NOS op NPO1